web analytics
Thursday , 28 09 2023
Home / Japan Guide / Osaka

Osaka

ชินเซไก (Shinsekai – 新世界) : Osaka

ชินเซไก (Shinsekai - 新世界)

ชินเซไก (Shinsekai – 新世界) ชื่อเมืองที่มีความหมายว่า “โลกใหม่” เป็นย่านที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนสงครามและรกร้างมาหลายทศวรรษ มี หอคอย Tsutenkaku เป็นจุดเด่นสำคัญของเมืองเพื่อระลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อน ในเมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัด นิทรรศการงานแสดงสินค้านานาชาติเมือปี คศ. 1903 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 5 ล้านคน หลังจากนิทรรศการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการปรับปรุงย่านนี้โดยการวางผังเมืองใหม่โดยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ เช่น ทางฝั่งตอนเหนือของเมืองได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศส และฝั่งตอนใต้ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองนิวยอร์คประเทศอเมริกา มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญย่าน ชินเซไก – Shinsekai 1. หอคอย Tsutenkaku ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ศศ.1912 โดยตั้งใจสร้างให้เหมือนกับหอไอเฟลของฝรั่งเศส ต่อมาถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี คศ 1956 หอคอย Tsutenkaku มีความสูง 103 เมตร มีจุดชมวิวที่เป็นดาดฟ้า Open Air ที่เริ่มเปิดให้เข้าไปชมวิวเมื่อปี 2015 เป็นต้นไป เวลาเปิด …

Read More »